Misyon

Yerkürede yetişen hiçbir tahılın boşa gitmediği,

hiçbir kıtada gıda veya yem eksikliğinin hissedilmediği,

açlığın yaşanmadığı,

herkesin sağlıklı gıdalara ve yemlere erişebildiği

bir dünya yaratmak.