Tumbalama Kantarı

Randıman Kantarı; buğday, un, kepek vb. ürünlerin tartılmasında kullanılmaktadır. Un fabrikalarında kapasite ve randıman değerlerinin sürekli olarak kontrol altında tutulmasının sağlar.