Tek - Çift Tartım

Torbalanacak ürüne ve istenen toleransa göre 8.75 ton/saat ile 15 ton/saat arasında değişir. (±50~75 gr. Çuval başına düşen ortalama hata payı ile yem veya aynı karakterdeki ürünlerde 15 ton/saat kapasite ile çalşması taahhüt edilir.)