Tavlama

  Buğday tavlama süreci işlem sırasında temizlemeden sonra gelen süreçtir.

  Buğdayın öğütülmeden önce özellikle sertlik derecesine göre değişmek üzere tanenin nem düzeyini ayarlamak ve öğütmeye en elverişli hale getirmek için taneye su verme işlemine tavlama diyoruz.