Tambur Elek

Yatay olarak dönerek çalışan tambur elek buğday, mısır gibi tahıllarda kullanılır. Ön temizleme makinası olarak alım ünitelerinde hububatın kaba temizlik görevini yapar.

Buğday ve diğer tahılların çöp, saman, başak, kağıt, tahta, koçan ve diğer kaba ve çok ince yabancı malzemelerde temizlenmesi amacıyla kullanılır. Kullanılan eleğin özellikleri temizlenecek tahıla göre ayarlanır. Tambur eleğinin temizlenmesi fırça vasıtasıyla yapılır.