Pellet Pres

Çok farklı amaçlar için preslenmesi uygun görülen materyallerin sıkıştırılarak birleştirilmesi amacıyla dizayn edilmiştir. Paketlenen ürünler; büyük-küçükbaş hayvan yemi (at, koyun, dana, inek, fare, domuz vb.) , kanatlı hayvan yemi ( hindi, tavuk, devekuşu) ,balık yemi (alabalık, levrek, çupra )  organik gübre, plastik hurda, evsel atık(çöp), çeşitli ham maddeler (kepek, küspe, pamuk çiğidi ), ve ağaç talaşıdır.