Çekiçli Değirmen

Çekiçli değirmenler; yem, gübre, maden, kimya vb. sektörlerde taneli ürünlerin öğütülmesini sağlayan makinelerdir.